Kirjaudu sisään
My logo

Ajankohtaista

Yhdistys mediassa

Kilpirauhaskentän tapahtumia

Yhdistyksen tapahtumiaYhdistys mediassa

Vastine lehtiartikkeleihin 22.10.2015 Kansalaisinfosta

Eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestettiin 22.10.2015 Perussuomalaisten tapahtuma Kilpirauhaspotilaat heitteillä - mitä on lain takaama hyvä hoito? Suomen kilpirauhaspotilaat ry oli edustettuna tapahtumassa.

Tästä kirjoittivat ennen tapahtumaa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Satakunnan Kansa ja jälkeenpäin Iltalehti.

Yhdistys on nyt lähettänyt vastineensa kaikkiin yllämainittuihin lehtiin:

Suomen kilpirauhaspotilaat ry on sitoutumaton järjestö, joka ajaa kaikkien kilpirauhaspotilaiden etuja. Saatuamme kutsun kansalaisinfoon katsoimme täten velvollisuudeksemme edustaa tilaisuudessa potilaita, jäseniämme, joista moni on tämän vaikean tilanteen uhri. Halusimme tuoda heidän kokemuksensa päättäjien tietoon.

Haluamme myös omalta osaltamme oikaista muutamia virheellisiä käsityksiä tilaisuuden luonteesta sekä kilpirauhasen hoitoon liittyvistä julkisuudessa olleista väärinkäsityksistä. 

Kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitokiistassa kuten ei kansalaisinfotilaisuudessakaan ole siis kyse vaihtoehtolääketieteestä tai uskomushoidosta vaan kahdesta erilaisesta, lääketieteellisesti hyväksytystä ja lääkärien antamasta hoidosta. 

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kahdella päätöksellään Valviran asettamat lääkärin rajoitukset koskien oikeuksia hoitaa kilpirauhassairauksia. Hoitomuodot ovat siis tuomioistuimenkin mukaan täysin laillisia ja potilaiden edun mukaisia. Kaikki kiistassa esiintuodut lääkkeet ovat mm. Fimean ja FDA:n virallisesti hyväksymiä lääkkeitä, jotka ovat käyneet läpi tiukan tieteellisen tutkimuksen ennen markkinoille pääsyä, kuten kaikki lääkkeet käyvät.

Valviran Markus Henriksson on kommentoinut asiaa näin (Iltalehti 5.5.2015): ”T3-monoterapialle, saati T4/T3-yhdistelmähoidolle ei ole esteitä, mikäli hoito on vastuullista. Potilas on tutkittava perusteellisesti ja lääkehoidon annostelu sekä seuranta toteutettava asianmukaisesti.”

Yhdistyksenä katsomme, että olemme jäseniemme edustajina velvoitettuja myös korjaamaan julkisuudessa vääräksi esitetyt tiedot heidän saamistaan hoitomuodoista, sillä tämänkaltaiset virheelliset tiedot julkisuudessa ja niiden myötä syntyvät huhupuheet ja väärinkäsitykset hankaloittavat potilaiden hoidon saantia entisestään.

Suomen kilpirauhaspotilaat ry
Marika Alanen,
hallituksen puheenjohtaja

http://kilpirauhaspotilaat.fi