Kirjaudu sisään
My logo

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

1 a Rekisterinpitäjä        Suomen kilpirauhaspotilaat ry Finlands sköldkörtelpatienter rf

                                           Piisamirinne 1 D, 01450 VANTAA

                                           hallitus@kilpirauhaspotilaat.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

                                           Marianne Kuokkanen

                                           marianne.kuokkanen@kilpirauhaspotilaat.fi

3 Rekisterin nimi             Jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

                                           Yhdistyksen jäsenrekisteri, jäsenmaksujen laskutus ja seuranta

5 Rekisterin tietosisältö    Jäsenten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

                                           Jäsenhakemukset, tietojen muutosilmoitukset

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

                                           Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

                                           Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

                                           Tiedot käsitellään sähköisesti

                      B ATK:lla käsiteltävät tiedot

                                           Yhdistyksen oma sähköpostipalvelin ostopalveluna.

                                           Jäsenrekisteri on ulkopuolisen yrityksen tarjoama maksullinen palvelu.