Kirjaudu sisään
My logo

Ajankohtaista

Yhdistys mediassa

Kilpirauhaskentän tapahtumia

Yhdistyksen tapahtumiaYhdistyksen tapahtumia

Höstmöte 15.11.2015 UPPDATERAD

Finlands sköldkörtelpatienter rf. samlas till höstmöte i Tammerfors, hotell Cumulus Koskikatu möteslokal den 15 november 2015 kl. 14 – 16. De som anmält sej i tid har reserverats traktering. Behandlas ärenden som nämns i reglerna:

Föreningens höstmöte behandlar följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare väljs

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. mötets föredragningslista godkänns

5. bekräftas verksamhetsplanen, budgeten, styrelsemedlemmarnas arvoden  samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för år 2016

6. kompletteras styrelsen med en medlem och två suppleanter, konstateras resten av styrelsen och övriga funktionärer för år 2016

7. fri diskussion

8. mötet avslutas

 

20.9.2015 / 29.10.2015

styrelsen

Finlands sköldkörtelpatienter rf