Kirjaudu sisään
My logo

TSH:n normalisoiva tyroksiinihoito ei normalisoi kolesterolitasoja vajaatoimintapotilailla

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä 1, jossa tekijöinä mm. Yhdysvaltain ATA-hoitosuosituksia laatimassa ollut professori Antonio Bianco ja apulaisprofessori Elizabeth McAninch, todetaan ettei T4-monoterapia normalisoi kaikkia yleisiä biologisia markkereita. Katsaus kyseenalaistaa sen, että TSH olisi yksinään luotettava ja ainoa markkeri, koska normalisoitu TSH ei takaa kudostasolla korjattua hypotyreoosia. Tarvittaisiinko yksilöllisempää hoitotapaa sekä kattavampaa testausta?

 

 Elizabeth McAninch

Elizabeth McAninch

 

 

“Systemic Thyroid Hormone Status During Levothyroxine Therapy in Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis” 1

Kilpirauhashormonien yleinen tila levotyroksiinihoidon aikana kilpirauhasen vajaatoiminnassa: Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi


Yhteenveto
 

Tausta: Selvän vajaatoiminnan vakiohoito on levotyroksiini (T4) sellaisilla annoksilla, jotka normalisoivat seerumin TSH-tasot. Ei ole tiedossa, palauttaako tämä lähestymistapa kilpirauhashormonien signaloinnin yleisesti.

Tavoite: Tarkastella selvän hypotyreoosin tutkimuksia, joissa osallistujat ovat saaneet T4:ää normalisoidakseen seerumin TSH-tasot ja mitata muita kilpirauhashormonien signaloinnin objektiivisia markkereita.

Tutkimussuunnitelma: Tietokannoista etsittiin tutkimuksia, joissa raportoitiin kilpirauhashormonin signaloinnin objektiivisista markkereista [seerumin pienitiheyksinen lipoproteiini (LDL), kokonaiskolesteroli (TC), SHBG (sukuhormoneja sitova globuliini), kreatiinikinaasi ja/tai ferritiinitasot; älyllinen suorituskyky, energiankulutus ja/tai munuaisten toiminta] T4-monoterapian aikana selvästä, primaarisesta kilpirauhasen vajaatoiminnasta ei-raskaana olevilla aikuisilla, joilla on normaali seerumin TSH-taso. LDL:n, kokonaiskolesterolin ja SHBG:n tuloksia koskevissa tutkimuksissa tiedot yhdistettiin käyttäen satunnaisvaikutusten meta-analyysiä.

Tulokset: Yhteensä 99 tutkimusta täytti valintakriteerit, mukaan lukien 65, jotka raportoivat seerumin kolesterolitiedot.

Meta-analyysi osoitti, että T4-hoidetuilla osallistujilla, joilla oli kilpirauhasen vajaatoiminta mutta normaali seerumin TSH-taso, oli 3.31 ± 1.64 mg/dl (0.086 ± 0.04 mmol/l) suurempi seerumin LDL (P = 0.044) ja 9.60 ± 3.55 mg/dl (0.25 ± 0.09 mmol/l) suurempi seerumin kokonaiskolesteroli (P = 0.007) verrattuna verrokkeihin.

Tutkimuksissa, joissa ei oltu arvioitu samanaikaisesti terveitä verrokkeja, seerumin LDL oli 138.3 ± 4.6 mg/dl (3.6 ± 0.1 mmol/l) (P < 0.001) ja seerumin kokonaiskolesteroli oli 209.6 ± 3.4 mg / dl (5.4 ± 0.1 mmol/l) (P < 0.001). Kahden tutkimuksen meta-analyysi ei osoittanut merkittäviä eroja SHBG-tasojen välillä T4-hoidetuilla osallistujilla ja verrokeilla.

Johtopäätökset: Niissä tutkimuksissa, joissa T4-monoterapian annostus oli säädetty normalisoimaan TSH selvässä primaarisessa hypotyreoosissa, kaikki kilpirauhashormonien säätelyn yleiset biologiset markkerit eivät normalisoituneet, mukaan lukien seerumin LDL- ja kokonaiskolesterolitasot.

 

 

Image by Dariusz Sankowski from Pixabay

 

Vaihtoehtoisia hoitomuotoja (T4 + T3) on tutkittava

 

ATA:n (American Thyroid Association®) omassa julkaisussa, “Clinical Thyroidology for the public” 2, todetaan yhteenvetona tästä kirjallisuuskatsauksesta 1: Potilailla, joilla on asianmukainen tyroksiinihoito, on korkeampi kolesterolitaso kuin terveillä verrokeilla. 

Katsauksen päätelmänä todetaan: Tämä tutkimus osoittaa, että LDL- ja kokonaiskolesterolipitoisuudet olivat suuremmat vajaatoimintapotilailla, jotka saavuttivat normaalin TSH:n tyroksiinihoidon jälkeen, kuin heillä, joilla oli normaali kilpirauhasen toiminta. 

ATA:n julkaisussa mainitaan edelleen: Tämä viittaa siihen, että pelkästään T4/tyroksiini ei riitä kolesterolitasojen normalisointiin. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen, kuten yhdistelmähoidon roolia, eli T3:n lisäämistä T4:n rinnalle, on tutkittava, jotta voidaan saada selville, parantaako yhdistelmähoito kolesterolitasojen vastetta pelkkään T4:ään nähden. Lopuksi tarvitaan lisää tutkimuksia määrittämään, onko T4:ää käyttävillä potilailla lisääntynyt sydänongelmien riski kohonneiden kolesterolipitoisuuksien takia.

 

Lähteet:

 

1. Elizabeth A. McAninch, Kumar B. Rajan, Corinne H. Miller ja Antonio C. Bianco. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 12, December 2018, p. 4533–4542. Systemic Thyroid Hormone Status During Levothyroxine Therapy in Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis. doi.org/10.1210/jc.2018-01361. © 2018 Endocrine Society

 

2. Valentina D. Tarasova, MD.  Clinical Thyroidology for the Public Vol 12 Issue 3 p.13-14. Linkki (ATA®).  © American Thyroid Association®