Kirjaudu sisään
My logo

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ


K: Paljonko on yhdistyksen jäsenmaksu?
V: Varsinaisen jäsenen maksu on 25 euroa/vuosi/henkilö, kannattajajäsenet yksityishenkilöt: 25 euroa/vuosi, yritykset: 200 euroa/vuosi.


K: Mikä ero on varsinaisella jäsenellä ja kannattavalla jäsenellä?
V: Varsinainen jäsen on jäsen, joka saa osallistua äänioikeutettuna yhdistyksen kokouksiin. Kannattavajäsen on jäsen, joka maksaa korkeampaa jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen, koska hän haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


K: Jos perheestäni liittyy useampi henkilö, saammeko alennusta?
V: Toistaiseksi meillä ei ole perhealennuksia käytössä, mutta mikäli alkaa näyttää siltä, että useampi jäsen tulee samasta perheestä, sellaista käytäntöä voidaan harkita.


K: Minulla ei ole hoitavaa lääkäriä, voitteko kertoa minulle jonkun lääkärin nimen, jonka vastaanotolle voisin mennä?
V: Jäsenemme kyllä suosittelevat usein vertaistukikeskusteluissa toisilleen lääkäreitä ja myös hallitus auttaa tarvittaessa.


K: Onko yhdistyksestä mahdollista saada palvelua myös ruotsiksi?
V: Kyllä on, yhdistys on kaksikielinen ja meillä on erikseen ruotsinkielinen vertaistukiryhmä.


K: Kerrotte verkkosivuillanne tekevänne yhteistyötä muiden kilpirauhasjärjestöjen kanssa, kertoisitteko tarkemmin tästä?
V: Yhdistys tekee yhteistyötä muiden maiden yhdistysten kanssa Thyroid Unitedin kautta.


K: Jos haluan erota yhdistyksestä, voinko saada rahani takaisin jäsenmaksusta?
V: Maksu maksetaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenmaksujen palauttaminen ole mahdollista.


K: Onko Suomen kilpirauhaspotilaat ry sama kuin Kilpirauhasliitto?
V: Ei ole. Ajamme kyllä molemmat kilpirauhaspotilaiden etuja, mutta Suomen kilpirauhaspotilaat ry on täysin itsenäinen, muista tahoista riippumaton potilasyhdistys.


K: Miksi tarvitaan kaksi etujärjestöä?
V: Kilpirauhaspotilaita on Suomessa viimeisimmän tiedon mukaan vähintään 300 000. Suomen kilpirauhaspotilaat yhdistys perustettiin potilaiden toiveiden seurauksena. Potilailla on näin mahdollisuus itse valita mikä on heidän tarpeitaan parhaiten vastaava toimija.


K: Haluaisin jakaa tietoa yhdistyksestä, miten se onnistuisi helpoiten?
V: Helpoin tapa on ohjata heidät joko yhdistyksen Facebook-sivulle tai yhdistyksen nettisivuille, jota kautta voi lähettää jäsenhakemuksen tai tulostaa nettisivulta yhdistyksen esitteitä jaettavaksi.


K: Voiko yhdistys erottaa jäsenen?
V: Voi, mikäli jäsen toimillaan vahingoittaa yhdistystä ja sen jäsenten etuja tai ei maksa jäsenmaksua.


K: Miten jäsen voi erota yhdistyksestä?
V: Lähettämällä sähköpostitse hallitukselle ilmoituksen eroamisestaan.


K: Järjestääkö yhdistys koulutustilaisuuksia?
V: Ei järjestä vielä, mutta tulevaisuudessa tämä on mahdollista.


K: Onko yhdistyksellä vaitiolovelvollisuus?
V: Kyllä, meillä on täysi vaitiolovelvollisuus jäsentemme meille kertomista henkilökohtaisista asioista.


K: Julkaiseeko yhdistys paperista lehteä?
V: Ei julkaise, kaikki laajempi tiedottaminen tapahtuu verkossa sähköisesti, yhdistyksen lehti on myös sähköinen.


K: Minulla olisi idea yhdistyksen jäsenhankintaa ja varainkeruuta varten, kenelle kerron siitä ja miten?
V: Voit aina laittaa hallitukselle suoraan sähköpostia täältä.


K: Tuleeko jäsenmaksulasku minulle automaattisesti joka vuosi? Milloin?
V: Tulee, alkuvuodesta.


K: Miten yhdistys rahoittaa toimintansa?
V: Yhdistyksen toiminta rahoitetaan toistaiseksi jäsenmaksuilla, tulevaisuudessa myös mahdollisesti rahankeräyksillä, joidenkin tuotteiden myynnillä ja tapahtumien järjestämisellä.


K: Miten usein ja missä yhdistys kokoontuu?
V: Yhdistyksellä on syyskokous syys-joulukuussa ja kevätkokous tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta kokoukset voidaan hallituksen päätöksellä järjestää myös toisessa kaupungissa.